Vladislav Polgar

COO - Keen Software House

Speaker 1

Vladislav Polgar

Som COO Keen Software House, zodpovedný za plynulý chod spoločnosti, no s hlavným zameraním na business development.

Predstavím vám príbeh hry Space Engineers od jej vzniku až po súčasnosť.