Ludovit Labik

FTF VŠMU Bratislava, FMK UTB Zlin

Speaker 1

Ludovit Labik

Absolvent FAMU Praha, 35 rokov pedagógom filmového umenia na FTF VŠMU a 13 rokov na FMK UTB Zlin, prednášky v Opave, ČR a Katowiciach (PL). Organizátor Letných škôl a Ďalšieho vzdelávania, zakladateľ Atelieru Vizuálnych efektov a Herného dizajnu na FTF VŠMU v Bratislave.

Moja práca: Pedagogická činnosť v oblasti audiovizuálneho umenia s dôrazom na dramaturgiu príbehu.

Akreditovaný študijný program Herného dizajnu na FTF VŠMU je prvým svojho druhu na Slovensku. Stal sa príkladom pre ostatné vysoké školy nielen u nás, ale aj v celom postkomunistickom európskom priestore. Keďže vznikol na pôde školy s umeleckým zameraním, jeho náplň výučby v budúcnosti musí spĺňať náročné kritéria umeleckej tvorby. Aké by malo byť umenie charakterizujúce Herný dizajn?